Sosyal Medya Optimizasyonu ve Sosyal Medya Marketing

Sosyal Medya Optimizasyonu (SMO) literatürümüze girdikten sonra, kanaat önderleri ve sektör çalışanları bu kavram üzerinde düşünüp yazmaya başladılar. Bir kısım yazarlar, sosyal medya optimizasyonu için yapılan proaktif yayılım çalışmalarını ve daha geniş anlamda planlama, yayılım, monitroring kavramlarını da içeren tüm çalışmaları “Sosyal Medya Marketing (SMM)” olarak ele almaya başladılar. Yani bir anlamda, 2010 revizesinde Rohit’in “Proactively share content” olarak bahsettiği maddeyi bu SMO değil, SMM kapsamına aldılar.

Yeni yaklaşımı anlayabilmek için kavramları açıklamak istiyorum :

SEO (Search Engine Optimisation) : İçeriğinizin (Web sitesi, blog, bülten vb…) arama motorlarında üst sıralarda görünebilmesi için yapılan çalışmalara denir. On-page (sayfa içi) ve Off-Page (sayfa dışı) olmak üzere ikiye ayrılır.

SMO (Socal Media Optimisation) : İçeriğinizin (Web sitesi, blog, bülten vb…) sosyal platformlarda yayılımını sağlayacak biçimde içeriğin düzenlenmesi, yayılmasının sağlanması ve bu şekilde sosyal mecralar ve arama motorlarından trafik sağlanması için yapılan çalışmalara denir.

SEM (Search Engine Marketing) : Arama motorları üzerinden yapılan pazarlama faaliyetlerini ifade eder. SEM, arama motorlarının ücretli programları olarak algılansa da bir çok kaynakta SEO yu da içeren tüm arama motoru pazarlama faaliyetleri olarak düşünülür.

SMM (Social Media Marketing) : Sosyal mecralarda, yapılan pazarlama çalışmalarının tümü bu kapsamdadır. Sosyal mecralarda (Facebook, Twitter, Youtube gibi) yapılacak pazarlama taktikleri, ücretli programlar (sponsorluk ya da reklam), Anlık izleme (monitoring), cep telefonları entegrasyonları, yayılım çalışmaları (seeding) gibi tüm aktiviteler bu kapsam içine girer.

Bu yaklaşıma göre SEO ve SMO iki yakın kavram olarak görülürken (İkisi de optimizasyon kavramını içeriyor.), SEM ve SMM de diğer iki yakın kavram olarak (İkisi de marketing kavramını içiriyor) gözüküyor.

Aslında birbiri içine geçmiş olan bu kavramları daha iyi anlaşılabilmesi adına bu şekilde sınıflandırmak doğru olabilir ancak pratikte, bu kavramların birbiri ile iç içe geçmiş olduklarını (hatta kapsadıklarını) söyleyebilirim.

SMO ve SEO İlişkisi

Web sitesine trafik sağlamak amacı ile yapılan çalışmalara “web sitesi optimizasyonu” denilmektedir. Web sitesine trafik sağlamanın en popüler yolu uzunca bir süre SEO (Search Engine Opimisation) oldu. SEO, web sitesinin arama motorları tarafından daha üst sıralarda olması için web sitesi içerisinde (on page) ve web sitesi dışında (off page) yapılacak bir dizi iyileştirme çalışması demektir. SEO dan maksat web sitesinin arama motorlarından daha fazla trafik almasıdır.

Sosyal mecraların popülaritesinin artması ile kullanıcılar vakitlerini bu mecralarda daha fazla geçirmeye başladılar. Böylece sosyal mecralardan da web sitesine trafik sağlamanın iyi bir fikir olacağı düşünülmeye başlandı. Yine sosyal mecraların önemi arttıkça arama motorları, sosyal mecralar üzerindeki içerikleri, arama sonuçlarına daha üstlerde yer vermeye başladılar. Böylelikle sosyal medya içinde yer alan içeriklerin hem direkt web sitesine hem de arama sonuçlarında yer alan sonuçları ile dolaylı yoldan, web sitsine trafik sağlaması mümkün oldu.

İşte tüm bu gelişmeler ile, web sitesi trafiğini arttırmanın bir diğer yolunun sosyal medya üzerindeki içerikler üzerinden sağlanabileceği düşünüldü ve bu konuda yapılacak iyileştirme çalışmalarının da “Sosyal SEO” ya da daha bilinen adıyla “Sosyal Medya Optimizasyonu” denildi.

Sosyal medya optimizasyonunu (SMO) ve Arama motoru potimizasyonunu (SEO) şematik olarak anlatacak olursak, aşağıdaki şeklin 1 ve 2 numaralı alanları SMO, 3 numaralı alan is SEO’yu temsil eder.

seo ve smo ilişkisi

1 : Sosyal mecralarda yer alan içeriklerden direkt web sitesine gelen trafik
2 : Arama motorlarının sonuçlarında yer alan sosyal mecra içeriklerinden gelen trafik
3. Arama motorlarından gelen direkt trafik