Sosyal Medya Optimizasyonu ve Sosyal Medya Marketing

Sosyal Medya Optimizasyonu (SMO) literatürümüze girdikten sonra, kanaat önderleri ve sektör çalışanları bu kavram üzerinde düşünüp yazmaya başladılar. Bir kısım yazarlar, sosyal medya optimizasyonu için yapılan proaktif yayılım çalışmalarını ve daha geniş anlamda planlama, yayılım, monitroring kavramlarını da içeren tüm çalışmaları “Sosyal Medya Marketing (SMM)” olarak ele almaya başladılar. Yani bir anlamda, 2010 revizesinde Rohit’in “Proactively share content” olarak bahsettiği maddeyi bu SMO değil, SMM kapsamına aldılar.

Yeni yaklaşımı anlayabilmek için kavramları açıklamak istiyorum :

SEO (Search Engine Optimisation) : İçeriğinizin (Web sitesi, blog, bülten vb…) arama motorlarında üst sıralarda görünebilmesi için yapılan çalışmalara denir. On-page (sayfa içi) ve Off-Page (sayfa dışı) olmak üzere ikiye ayrılır.

SMO (Socal Media Optimisation) : İçeriğinizin (Web sitesi, blog, bülten vb…) sosyal platformlarda yayılımını sağlayacak biçimde içeriğin düzenlenmesi, yayılmasının sağlanması ve bu şekilde sosyal mecralar ve arama motorlarından trafik sağlanması için yapılan çalışmalara denir.

SEM (Search Engine Marketing) : Arama motorları üzerinden yapılan pazarlama faaliyetlerini ifade eder. SEM, arama motorlarının ücretli programları olarak algılansa da bir çok kaynakta SEO yu da içeren tüm arama motoru pazarlama faaliyetleri olarak düşünülür.

SMM (Social Media Marketing) : Sosyal mecralarda, yapılan pazarlama çalışmalarının tümü bu kapsamdadır. Sosyal mecralarda (Facebook, Twitter, Youtube gibi) yapılacak pazarlama taktikleri, ücretli programlar (sponsorluk ya da reklam), Anlık izleme (monitoring), cep telefonları entegrasyonları, yayılım çalışmaları (seeding) gibi tüm aktiviteler bu kapsam içine girer.

Bu yaklaşıma göre SEO ve SMO iki yakın kavram olarak görülürken (İkisi de optimizasyon kavramını içeriyor.), SEM ve SMM de diğer iki yakın kavram olarak (İkisi de marketing kavramını içiriyor) gözüküyor.

Aslında birbiri içine geçmiş olan bu kavramları daha iyi anlaşılabilmesi adına bu şekilde sınıflandırmak doğru olabilir ancak pratikte, bu kavramların birbiri ile iç içe geçmiş olduklarını (hatta kapsadıklarını) söyleyebilirim.